Skip to main content

Klik op de kaart voor een grote weergave

VOKB Verenigde Ondernemers Kern Bodegraven

Centrum Bodegraven – Doortocht – Broekvelden – Vrije Nesse

Bestuur:
Alie Kersbergen – voorzitter
Vacant  – secretaris
Rene Nauta – penningmeester
Renske van Dam – lid
Trudy Six – lid

Onderhanden zijnde projecten:
Sinterklaasintocht
Citymanager
Feestverlichting (aangehouden)

Beschikbare documenten:
Akte van oprichting Vereniging VOKB

OCB Ondernemers Collectief Bodegraven

Broekvelden-Grote Wetering-Rijnhoek-Dronenhoek
ocb@ons-fonds.nl

Bestuur:
Peter Domburg (Dronenhoek/Groote Wetering) – voorzitter
Ineke Griffioen (Broekvelden/Groote Wetering) – secretaris
Krijn Doornekamp (Broekvelden/Groote Wetering) – penningmeester
Henri Stolwijk (Broekvelden/Groote Wetering) – lid
Marc BakkerSchut (Broekvelden/Groote Wetering) – lid
Jurn Agterhof (Broekvelden/Groote Wetering) – lid

Onderhanden zijnde projecten:
Verkeersstromen
Camerabeveiliging
Glasvezel
Verbetering infrastructuur
Vergroening bedrijventerreinen
Aanschaf AED’s

Beschikbare documenten

Ledencampagne

Het Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB) voert permanent campagne om meer leden te betrekken bij de besteding van de gelden. Bedrijven op de terreinen worden regelmatig benaderd om actief mee te denken en te beslissen. Dat gebeurt onder andere door mailings, e-mails (mits de adressen bekend zijn) en via advertenties in de lokale krant Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. 

Begeleidende brief inschrijving leden OCB (.doc)

Jaarvergadering 2023

De jaarvergadering 2023 wordt gehouden op 10 oktober a.s., in de kantine van bouwbedrijf Domburg, Beneluxweg 22, 2411 NG Bodegraven, aanvang 17.00 uur. Agenda en vergaderstukken worden vooraf gedeeld, leden krijgen de link toegestuurd per mail (voor zover de adressen bekend zijn), via een schriftelijke uitnodiging en via een advertentie in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering juli 2022
 3. Terugblik bestuurlijke activiteiten door voorzitter
 4. Financiën: begroting 2023, jaarrekening 2022
 5. Project Parallelweg richting Nieuwerbrug
 6. Verbetering Botrotonde/doorstroming N11
 7. Project Glasvezel
 8. Project Vergroening
 9. Project Camerabeveiliging
 10. Voorstel scan verduurzaming Groote Wetering/Broekvelden (reservering)
 11. Rondvraag

Download de bijbehorende vergaderstukken

U wordt vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden via e-mail: ocbbodegraven@gmail.com

Aanmelding OCB

Als lid van het OCB bent u gerechtigd mee te praten en te stemmen over de besteding van de ons toegewezen gelden van Ons Fonds. Het lidmaatschap kost u niets extra’s, de communicatie over de besteding van het geld, de verslagen van de vorige vergaderingen en de agenda voor de aanstaande vergadering vindt u terug op deze pagina. Op deze website vindt u ook meer algemene informatie over Ons Fonds en de organisatie. 

  UW GEGEVENS:

  Aanslag op basis van:

  Indien geen eigendom:

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


   
  *Het lidmaatschap is geheel gratis.

  Vereniging Bruggeakker Reeuwijk

  Miereakker-Bruggehoofd en tussenliggende bedrijven

  Bestuur:
  Hans van Dijk – tijdelijk voorzitter
  Anita Degenkamp – secretaris
  Hans van Dijk – penningmeester
  Arie van Sinttruije – lid
  Monique Hoekstra – lid
  Jacqueline Hoekstra – lid

  De vereniging Bruggeakker is opgericht vanuit Ons Fonds in 2014.

  Vereniging Bruggeakker heeft als doel het versterken en verbeteren van het winkelgebied in en rondom winkelcentra Bruggehoofd en Miereakker. Met de leden van Bruggehoofd zijn al diverse projecten uitgevoerd en staan er diverse op de planning. Door unieke samenwerking van ondernemers is Reeuwijk dagelijks dichtbij.

  Projecten

  • Gezamelijke promotie
  • Gezamelijke activiteiten (markten / sinterklaas)
  • Keurmerk Veilig Ondernemen

  Beschikbare documenten

  Rijnhoek

  Bestuur:
  Jonathan Koelewijn – voorzitter
  Gert Jan Op ‘t Landt – penningmeester
  Marco Pfaff – algemeen bestuurslid

  Bezoek de website

  AAR (Afslag A12 Reeuwijk )

  Reeuwijkse Poort-naast sportvelden en Th. van Leeuwensingel

  Bestuur:
  Linda Verweij – voorzitter
  Marko de Jong – secretaris
  Jan Dirk van Bennekum – lid

  Beschikbare documenten

  Zoutman

  Bedrijventerrein Zoutman

  Bestuur:
  Jan Dirk van Bennekum – voorzitter
  Esther van de Graaf – penningmeester
  Remco Knubben – secretaris
  Ron Hoogendoorn – lid

  Onderhanden zijnde projecten:
  Camerabeveiliging
  Glasvezel
  Surveillance
  Duurzaamheid

  Bezoek de website

  VORT – Verenigde Ondernemers Reeuwijk-dorp en Tempel

  Bestuur:
  Diederik Vergeer – voorzitter
  Marcel Mathot – penningmeester/secretaris
  Secretariaat
  Evert Verkleij – lid
  Jorinda van der Werf – lid
  Daan van der Wolf – lid
  Jeroen van Leeuwen – lid
  vort@ons-fonds.nl

  Meepraten over (o.a.) bestedingen? Meld je dan aan voor onze ledenvergadering op donderdag 30 november a.s. 20.00 uur bij Vergeer Holland.

  Beschikbare documenten

  Elf Graven

  Bestuur:
  Bert Bras – voorzitter
  John van Gemeren – lid

  Onderhanden zijnde projecten:
  Heropenen vaarverbinding Driebruggen

  Beschikbare documenten

  Vereniging De Reeuwijkse Plassen

  Bestuur:
  Chris Buitelaar – voorzitter
  Fred Schouten – bestuurslid
  Lineke van der Burg – bestuurslid

  Beschikbare documenten

  Bezoek de website

  Vereniging Meijefonds

  Bestuur:
  Ike Bos – voorzitter
  Joke Bos – secretaris
  Nico van Wijk – penningmeester

  Beschikbare documenten

  Sector Agrariërs

  Bestuur:
  Voorzitter – Martin van den Hoeven
  Penningmeester – Niels Nederend
  Secretaris – Marieta Rijlaarsdam

  Onsagrarischfonds@ons-fonds.nl

  Beschikbare documenten

  Sector Sport & Cultuur

  Binnen Ons Fonds is een sectorfonds Sport&Cultuur opgenomen. De commissie Fons Sport&Cultuur behandelt bestedingsaanvragen van sportverenigingen en culturele instellingen. In een kadernota is de doelstelling beschreven.

  Bestuur:
  Han Koevoets – voorzitter
  Jackie van der Vlis – lid
  Sanne Wouters – lid

  fondssportencultuur@ons-fonds.nl

  Han Koevoets

  Voorzitter

  Jackie van der Vlis

  Lid

  Sanne Wouters

  Lid

  Beschikbare documenten