Skip to main content

Aanvraagformulier voor subsidie verenigingen en agrariërs

Via onderstaand formulier dient u de aanvraag in voor subsidie van uw initiatief. In het kader rechts vindt u ter voorbeeld een beknopte weergave van het proces rond de aanvragen.
NB: aanvragen kunnen enkel worden ingediend vanuit een aangesloten vereniging.

(* Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht)

  Aanhef

  Dhr.Mevr.

  Voornaam

  Achternaam*

  E-mailadres*

  Aanvraag namens vereniging*

  Besproken tijdens bestuursvergadering?*

  JaNee

  Besproken tijdens ledenvergadering?*

  JaNee

  Trekkingsgebied*

  Projectnaam*

  Omschrijving project*

  Benodigd budget*

  NB: indien meerdere verenigingen deelnemen aan dit project, gelieve het aandeel van de eigen vereniging opgeven.

  Frequentie*:

  EenmaligJaarlijks

  Indien eenmalig, voor welk jaar?

  Indien jaarlijks, voor hoeveel jaren?

  Datum van aanvraag*

  Eventueel aanvullende opmerkingen

  Het proces van aanvraag in de praktijk

  Een voorbeeld:

  • Een ondernemer neemt in zijn gebiedsvereniging deel aan de discussie over de visie op de bedrijfsomgeving; daar volgen na verloop van tijd bestedingsvoorstellen uit.
  • De vereniging krijgt aan het begin van elk kalenderjaar per brief van het bestuur van het ondernemersfonds te horen hoeveel trekkingsrecht zij heeft op het ondernemersfonds (dat trekkingsrecht wordt, indien van toepassing, opgeteld bij restanten van vorige jaren).
  • De vereniging maakt plannen – dat kunnen plannen per activiteit zijn, maar bij voorkeur een jaarplan.
  • De plannen worden ingediend bij het bestuur van de beheerstichting van het fonds.
  • Het bestuur van het fonds toetst de aanvraag aan twee criteria: is er voldoende trekkingsrecht en wordt het voorstel naar behoren gedragen door de leden van de vereniging? Het bestuur kan inhoudelijke vragen stellen en de vereniging wijzen op omstandigheden zoals dubbelingen met de programma’s van anderen, maar kan de aanvraag niet op inhoudelijke gronden afwijzen. De meeste aanvragen worden dus per hamerslag toegekend. Agendering in het fondsbestuur dient niettemin drie doelen: toetsen van de rechtmatigheid, veiligstellen van de transparantie en verenigingen wijzen op mogelijke samenhang in activiteiten.
  • De vereniging krijgt bericht van goedkeuring en kan de activiteit aanbesteden of zelf uitvoeren.
  • De rekening van de activiteiten wordt door de vereniging naar het fonds geleid. Het fonds betaalt de rekening en zorgt voor vooraftrek van de btw. In geval van een jaarplan (waarbij de btw-aftrek door de trekkingsgerechtigde kan worden geregeld) kan ook budget worden overgemaakt naar de trekkingsgerechtigde.
   Facturen bestemd voor Ons Fonds moeten altijd correct worden geadresseerd t.a.v. de penningmeester van Ons Fonds, onder vermelding van alle wettelijk vereiste gegevens.

  Veranderingen in werkgebieden zijn mogelijk: in de loop van de tijd veranderen problemen en voorkeuren. Er is praktisch wel een beperking aan de veranderbaarheid van de systematiek: het moet organisatorisch werkbaar blijven. Maar geen enkele grens is heilig: het systeem moet een goede balans treffen tussen berekenbaarheid en veranderbaarheid, tussen consolidatie en innovatie.