Wilt u zich direct online registreren bij Ons Fonds, dan kiest u voor de optie ‘Online registreren’ hieronder.
Geeft u er de voorkeur aan het formulier te downloaden, offline in te vullen en terug te mailen of sturen per post, klik dan op ‘Download registratieformulier’. U kunt het ingevulde formulier vervolgens terugmailen aan info@ons-fonds.nl of per post versturen aan het adres dat onderaan in het downloadformulier wordt vermeld.