Welkom op het aanvraagformulier Fonds Sport&Cultuur

Voor een aanvraag maken we de volgende afspraken
 • Als aanvrager ga je akkoord met de opslag en verwerking van de aanvraaggegevens door Ons Fonds.
 • Je ontvangt per e-mail bericht als wij jouw aanvraag hebben ontvangen.
 • De commissie streeft ernaar binnen 14 dagen een besluit te nemen over toekenning subsidie.
 • De commissieleden zijn welkom bij de uitvoering van de activiteit/het project.
 • Na voltooiing van de activiteit of het project stuur je hierover informatie en zo nodig beeldmateriaal met een gereedmelding naar de Commissie Sport&Cultuur.
 • Facturen ter hoogte van het maximaal toegekende subsidiebedrag dien je per mail te sturen naar de Commissie Sport&Cultuur. De facturen dienen op naam te staan van Ons Fonds t.a.v. FSenC, Postbus 118, 2810 AD Reeuwijk.
 • Facturen worden in behandeling genomen als de activiteit of het project is voltooid en door de opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. Daarnaast moeten twee bestuursleden van het Fonds Sport&Cultuur akkoord voor betaling geven aan de penningmeester Ons Fonds.

Let op. Na verzending van de aanvraagformulier kun je de gegevens niet meer wijzigen. Verlaat je voortijdig de website dan moet je alles weer opnieuw invullen. Sla de gegevens op, eventueel kunt je altijd een nieuwe aanvraag indienen.

Succes met invullen van dit formulier.
Voor contact of vragen met de commissie kun je een e-mail sturen naar het Fonds Sport&Cultuur.

Gegevens van de aanvrager (instelling-organisatie-club-vereniging-stichting)

(velden met een sterretje zijn verplicht)

  Naam*

  Adres*:

  Postcode*:

  Plaats*:

  E-mailadres*:

  Rechtsvorm*:

  Website:

   

  Gegevens van de contactpersoon

  Voor- en achternaam*:

  Telefoonnummer*:

  E-mailadres*:

   

  Informatie over activiteit-project

  Omschrijf de activiteit of het project, geef aan waar het plaats vindt en wat het doel is.*:

  Wanneer wordt verwacht te starten met de uitvoering en wanneer is het afgerond?*

   

  Financiële elementen

  Wat zijn de ingeschatte totale kosten van de activiteit of het project?*

  Hoe zijn deze kosten samengesteld?*

  (eventueel toelichten met raming of begroting in een bijlage, een bijlage is onderaan het formulier te uploaden)

  Hoe hoog is de bijdrage die je aanvraagt?*

  Welke andere subsidies zijn er voor hetzelfde project of activiteit aangevraagd?*

   

  Bijlagen

  Een plan van aanpak.*
  (Afbeelding, tekstbestand of PDF)

  De begroting of een kostenraming.*
  (Afbeelding, tekstbestand of PDF)

   


   

  Toelichting
  • Het Fonds Sport&Cultuur (FS&C) is een onderdeel van de stichting Ons Fonds en richt zich op het financieel ondersteunen van initiatieven in de sport- en cultuursector.
  • Een activiteit of project waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient het belang van de instelling, organisatie, club, vereniging of stichting te overstijgen.
  • De subsidie kan bijvoorbeeld bedoeld zijn voor een evenement, project of activiteit in de directe omgeving of dorps-, dan wel gemeentebreed.
  • Centraal staat dat het moet bijdragen aan het sport- en cultuur-klimaat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de commissie Fonds Sport&Cultuur.
  • Bij de beoordeling zijn de criteria zoals vermeld in een kadernota bepalend. Deze kadernota kun je digitaal raadplegen.
  • In het Fonds Sport&Cultuur is voor het jaar 2022 maximaal 10.000 euro voor subsidies beschikbaar.
  • De commissie houdt bij de honorering aanvragen rekening met dit maximum en de volgorde van binnenkomst aanvraag.
  • De inschrijftermijn eindigt 31 december van dit jaar. Voor 2023 wordt aanvraagmogelijkheid gecontinueerd en het maximale bedrag opnieuw vastgesteld.
  • Een activiteit of project reeds in uitvoering komt niet in aanmerk-ing voor subsidie.
  • Voor een toelichting of vragen kun je via e-mail contact opnemen met de Commissie Fonds Sport&Cultuur