Inhoudsopgave documenten

Organisatie
Statuten
Convenant
Nieuwsbrieven
Verenigingen (NB Documenten van de afzonderlijke verenigingen zelf vindt u via het hoofdmenu bovenaan deze pagina > beweeg over ‘Verenigingen’ en klik de gewenste vereniging aan)
Notulen en presentaties
Gemeentebreed Fonds
Sector Sport&Cultuur
Jaarrekeningen/Jaarverslagen
Evaluatie
Landelijk Platform Ondernemers Fondsen (L.P.O.F.)

 

 

Organisatie
img_icon_pdf01-09-2022Organogram organisatiestructuur 2023
img_icon_pdf17-01-2020Organogram organisatiestructuur 2020
 

Statuten
img_icon_pdf22-03-2017Akte van statutenwijziging
img_icon_pdf14-03-2017Statutenwijziging (vervallen)
img_icon_pdf13-03-2017Presentatie wijzigingen statuten
img_icon_pdf26-02-2014Afschrift akte van oprichting
img_icon_pdfOntwerp statuten oprichting vereniging
 

Convenant
img_icon_pdf19-04-2022Convenant getekende versie 19-04-2022
img_icon_pdf17-12-2020Convenant getekende versie 17-12-2020
img_icon_pdf20-12-2016Convenant getekende versie 20-12-2016
img_icon_pdf06-02-2014Convenant

Nieuwsbrieven
img_icon_pdf11-04-2022Nieuwsbrief voor trekkingsgebieden Stg. Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
img_icon_pdf18-03-2022Nieuwsbrief Stg. Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk voor trekkingsgebieden
 

Verenigingen
img_icon_pdf02-06-2022Overzicht trekkingsgebieden
img_icon_pdf31-10-2021Overzicht trekkingsgebieden per 31 oktober 2021
img_icon_pdf25-03-2019Financieel overzicht verenigingen
img_icon_pdf18-03-2019Verdeling subsidies 2019
img_icon_pdf12-03-2018Termijnplanning 2017-2021
img_icon_pdf11-03-2018Verdeling subsidie 2018
img_icon_pdf28-02-2018Verdeling subsidie 2017
img_icon_pdf30-11-2017Overzichtskaart van de verenigingen
 

Notulen en presentaties
img_icon_pdf10-11-2021Verslag Stg Ondernemersfonds BR vergadering met verenigingen
img_icon_pdf25-03-2019Verslag vergadering Ons Fonds met verenigingen
img_icon_pdf08-10-2018Verslag vergadering Ons Fonds met verenigingen
img_icon_pdf08-10-2018PPS bijeenkomst met trekkingsgebieden
img_icon_pdf26-03-2018Verslag bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf26-03-2018PPS bijeenkomst met trekkingsgebieden
img_icon_pdf26-03-2018Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf09-10-2017Presentatie Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk
img_icon_pdf09-10-2017Bestedingscommissie – Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf09-10-2017Verslag bijeenkomst trekkingsgebieden Ons Fonds
img_icon_pdf13-03-2017Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf03-10-2016Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf06-06-2016Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf01-02-2016Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf16-11-2015Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf16-11-2015Presentatie
img_icon_pdf14-09-2015Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf04-06-2015Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
 

Gemeentebreed Fonds
img_icon_pdf02-06-2022Aanvragen bij Bestedingscommissie
img_icon_pdf02-06-2022Jaarverslag 2019 – 2020
img_icon_pdf25-03-2019Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdfFeb. 2019Verslag Gemeentebreed Fonds Bodegraven-Reeuwijk 2017-2018
img_icon_pdf26-03-2018Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdfKadernota
Sector Sport&Cultuur
img_icon_pdf01-08-2022 Kadernota commissie Fonds Sport&Cultuur
 

Jaarrekeningen
img_icon_pdf26-07-2022Jaarverslag 2021
img_icon_pdf02-06-2022Jaarrekening 2021
img_icon_pdf02-09-2021Jaarrekening 2020
img_icon_pdf02-09-2021Jaarverslag 2020
img_icon_pdf20-07-2020Jaarverslag 2019
img_icon_pdf20-07-2020Jaarrekening 2019
img_icon_pdf24-10-2019Jaarverslag 2018
img_icon_pdf24-10-2019Jaarrekening 2018
img_icon_pdf05-06-2018Jaarrekening 2017
img_icon_pdf14-05-2018Jaarverslag 2017
img_icon_pdf09-06-2017Jaarverslag 2016
img_icon_pdf26-04-2017Jaarrekening 2016
img_icon_pdf28-04-2016Jaarrekening 2015
img_icon_pdf24-04-2015Jaarrekening 2014
 

Evaluatie
img_icon_pdf28-08-2021Persbericht ondernemersfonds – Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
img_icon_pdf03-09-2021Raadsbesluit evalutie ondernemersfonds
img_icon_pdf03-09-2021Bespreekstuk rapportage evaluatie ondernemersfonds
img_icon_pdf03-09-2021Raadsvoorstel evaluatie ondernemersfonds
img_icon_pdf01-09-2016Rapport Evaluatiecommissie

Landelijk Platform Ondernemers Fondsen (L.P.O.F.)
img_icon_pdf11-04-2019Verslag bijeenkomst 11-04-2019
img_icon_pdf11-04-2019L.P.O.F. – Het bestuur stelt zich voor