Convenant
img_icon_pdf 20-12-2016 Getekende versie
img_icon_pdf 06-02-2014 Convenant
Evaluatie
img_icon_pdf 01-09-2016 Rapport Evaluatiecommissie
Financiën
img_icon_pdf 25-03-2019 Financieel overzicht verenigingen Ons Fonds
img_icon_pdf 31-12-2017 Afrekening en saldo subsidies verenigingen
img_icon_pdf 14-03-2017 Presentatie financieel overzicht
Gemeente brede fonds
img_icon_pdf 25-03-2019 Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf Feb. 2019 Verslag Gemeentebreed Fonds Bodegraven-Reeuwijk 2017-2018
img_icon_pdf 26-03-2018 Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf Kadernota
img_icon_pdf Aanvraagformulier
Jaarrekeningen/Jaarverslagen
img_icon_pdf 07-06-2019 Jaarrekening 2018
img_icon_pdf 07-06-2019 Jaarverslag 2018
img_icon_pdf 05-06-2018 Jaarrekening 2017
img_icon_pdf 14-05-2018 Jaarverslag 2017
img_icon_pdf 09-06-2017 Jaarverslag 2016
img_icon_pdf 26-04-2017 Jaarrekening 2016
img_icon_pdf 28-04-2016 Jaarrekening 2015
img_icon_pdf 24-04-2015 Jaarrekening 2014
Notulen en presentaties
img_icon_pdf 25-03-2019 Verslag vergadering Ons Fonds met verenigingen
img_icon_pdf 08-10-2018 Verslag vergadering Ons Fonds met verenigingen
img_icon_pdf 08-10-2018 PPS bijeenkomst met trekkingsgebieden
img_icon_pdf 26-03-2018 Verslag bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 26-03-2018 PPS bijeenkomst met trekkingsgebieden
img_icon_pdf 26-03-2018 Bestedingscommissie Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf 09-10-2017 Presentatie Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk
img_icon_pdf 09-10-2017 Bestedingscommissie – Ons Fonds presentatie voor besturen
img_icon_pdf 09-10-2017 Verslag bijeenkomst trekkingsgebieden Ons Fonds
img_icon_pdf 13-03-2017 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 03-10-2016 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 06-06-2016 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 01-02-2016 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 16-11-2015 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 16-11-2015 Presentatie
img_icon_pdf 14-09-2015 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden
img_icon_pdf 04-06-2015 Notulen bijeenkomst trekkingsgebieden

Organisatie
img_icon_pdf 12-03-2018 Termijnplanning overzicht alle verenigingen
img_icon_pdf 11-03-2018 Trekkingsgebieden verenigingen 2018
img_icon_pdf 28-02-2018 Trekkingsgebieden verenigingen 2017
img_icon_pdf 30-11-2017 Trekkingsgebieden verenigingen (overzichtskaart)
img_icon_pdf 15-06-2017 Organogram organisatiestructuur
Statuten stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
img_icon_pdf 22-03-2017 Akte van statutenwijziging
img_icon_pdf 14-03-2017 Statutenwijziging (vervallen)
img_icon_pdf 13-03-2017 Presentatie wijzigingen statuten
img_icon_pdf 26-02-2014 Afschrift akte van oprichting
Conceptstatuten van de verenigingen van Ons Fonds
img_icon_pdf Ontwerp statuten oprichting vereniging