Nice to know

Communicatie

By 25 februari 2015 februari 27th, 2015 No Comments

Er wordt gewerkt aan verbetering van de onderlinge communicatie, een verbeterde registratie van de leden (elke ondernemer die als huurder of eigenaar via een opslag op de OZB financieel bijdraagt) en een verbeterd mailsysteem. Al die zaken vergen tijd, het gaat niet vanzelf.

Leave a Reply