Skip to main content
Nice to know

Aandacht op algemeen belang

By 25 februari 2015februari 27th, 2015No Comments

De verenigingen hebben hun aandacht gericht op een aantal zaken die van algemeen belang worden geacht, zoals duurzaamheid, bewegwijzering, camerabeveiliging, de aanleg van een glasvezelnet, citymanagement en externe advisering op het gebied van ruimtelijke ordening.

Duurzaamheid, bewegwijzering, camerabeveiliging, de aanleg van een glasvezelnet, citymanagement en externe advisering op het gebied van ruimtelijke ordening

Het overkoepelend bestuur van Ons Fonds neemt de handschoen op: om een aantal algemene onderwerpen tot wasdom te brengen worden speciale commissies opgericht, steeds onder leiding van een bestuurslid van Ons Fonds. De commissies worden samengesteld uit de diverse trekkingsgebieden, maar ook wordt aansluiting gezocht bij de bestaande ondernemersverenigingen als BOV, ROV, Platform Zelfstandigen en de RvHID.

De commissies brengen de vraagstukken in beeld, proberen vast te stellen welk budget nodig is voor de voortgang en zullen vervolgens aan de verenigingen voorstellen hiervoor geld ter beschikking te stellen. Zo houdt iedere vereniging controle over het eigen budget, maar wordt het gemeenschappelijke karakter versterkt en wordt waar mogelijk kostenvoordeel behaald.

Revitalisering
Het Ondernemers Collectief Bodegraven heeft in een brief aan het gemeentebestuur gevraagd om bij deze ontwikkeling aan te haken. Directe aanleiding hiervoor is de voorgenomen revitalisering van het bedrijventerrein Broekvelden, waarbij gemeente, provincie Zuid-Holland en het lokale bedrijfsleven de handen ineen slaan. Door bundeling van krachten komen bepaalde zaken wellicht in aanmerking voor subsidie. De brief aan het college van B. en W. met het verzoek om medewerking vindt u hier [LINK PLAATSEN].

Leave a Reply