Skip to main content
Nice to know

Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk een feit

By 14 april 2014mei 7th, 2014No Comments

De Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk heeft tot doel de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen, te zorgen voor gezamenlijke profilering en promotie van bedrijven en de behartiging van belangen van het bedrijfsleven. Het fonds verschaft hiertoe de benodigde financiële middelen.

Totstandkoming
Het ondernemersfonds is tot stand gekomen op initiatief van het georganiseerd bedrijfsleven, verenigd in de Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. Naar de behoefte en het draagvlak voor het ondernemersfonds is een onderzoek uitgevoerd door de ondernemersverenigingen verenigd in de Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. Dit zijn de Bodegraafse Ondernemersvereniging (BOV), de Reeuwijkse Ondernemersvereniging (ROV) en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk (RvHID). De gemeenteraad heeft op 11 december 2013 besloten om medewerking te verlenen aan de oprichting van een ondernemersfonds.

Fonds in oprichting
De Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk beheert de gelden van het ondernemersfonds en zorgt ervoor dat deze beschikbaar komen voor bestedingsvoorstellen voor ondernemers in onderscheiden gebieden en sectoren. De stichting is in februari 2014 opgericht en nu in ontwikkeling. Als een van de eerste acties is begonnen met de organisatie van verenigingen en/of comités in de onderscheiden gebieden, waarin het fonds is ingericht. Deze gebieden hebben zogenoemde trekkingsrechten. Dat is een bedrag uit het fonds, dat beschikbaar is voor gezamenlijke acties om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Restitutie bijzondere groepen
Bij de instelling van het ondernemersfonds in Bodegraven-Reeuwijk is afgesproken dat een aantal groepen collectief de mogelijkheid heeft via restitutie van het leveren van een bijdrage te worden ontzien. Het gaat hier om compensatie van de via opslag op de OZB voor niet-woningen in rekening gebrachte middelen ten bate van het ondernemersfonds.

Leave a Reply