Het gemeentebreed fonds richt zich op het financieel ondersteunen van initiatieven die het niveau van sectoren of dorpen overstijgen. Initiatieven ten behoeve van specifieke dorpen of sectoren zijn fondsen bij verenigingen beschikbaar.

De Bestedingscommissie van het gemeentebreed fonds beoordeelt die aanvragen en neemt op grond van de vastgestelde criteria een beslissing of die wordt ingediend. De criteria liggen vast in de kadernota die digitaal is te raadplegen op de website van Ons Fonds. Centraal staat dat aanvragen moeten bijdragen aan het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk.

De Bestedingscommissie wordt gevormd door:

Frank Somers (vz)
Hans van Dijk
Leendert Spijker
Henri Stolwijk
Sander van Alten
Schelto de Waard

De Bestedingscommissie legt jaarverslag verantwoording af over de genomen beslissingen. De verslaglegging over 2017 en 2018 is op deze pagina beschikbaar onder ‘Beschikbare documenten’. Aanvragen kunnen worden ingediend via bestedingscommissie@ons-fonds.nl.

Aanvraagformulier Gemeentebreed Fonds Ons Fonds Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2020

(velden met een sterretje zijn verplicht)

  Titel aanvraag*:

  Gevens organisatie/stichting/vereniging/aanvrager:

  Aanvraag

  Initiatief van de aanvraag richt zich op: (aanvinken)


  Activiteit/project van de aanvraag

  Financiele elementen aanvraag

  Wat zijn de totale kosten van de activiteit van de aanvraag?*

  Wat is de bijdrage die u bij het Gemeentebrede Fonds aanvraagt?*

  Bijlagen:

  Bij voorkeur:
  Plan van aanpak
  Begroting

  Vink tot slot alstublieft onderstaande checkbox aan

   
  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

   
   

  Indien per post, gelieve versturen naar:

  F.J.H. Somers, Akerboomseweg 4, 2471 XG Zwammerdam