Skip to main content

Aanvragen bij Bestedingscommissie

Het Gemeentebrede Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van initiatieven die het niveau van sectoren of dorpen overstijgen. Initiatieven ten behoeve van specifieke dorpen of sectoren zijn fondsen bij verenigingen beschikbaar.

De Bestedingscommissie van het Gemeentebrede Fonds beoordeelt die aanvragen en neemt op grond van de vastgestelde criteria een beslissing of die wordt ingediend. De criteria liggen vast in de kadernota die digitaal is te raadplegen op de website van Ons Fonds. Centraal staat dat aanvragen moeten bijdragen aan het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk.

De Bestedingscommissie legt via jaarverslagen verantwoording af over de genomen beslissingen. De verslaglegging over afgelopen jaren is op deze pagina beschikbaar onder ‘Beschikbare documenten’. Aanvragen kunnen worden ingediend via bestedingscommissie@ons-fonds.nl.

Aanvraagformulier Gemeentebreed Fonds Ons Fonds Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

(velden met een sterretje zijn verplicht)

  Titel aanvraag*:

  Gegevens organisatie/stichting/vereniging/aanvrager:

  Aanvraag

  Initiatief van de aanvraag richt zich op: (aanvinken)


  Activiteit/project van de aanvraag

  Financiele elementen aanvraag

  Wat zijn de totale kosten van de activiteit van de aanvraag?*

  Wat is de bijdrage die u bij het Gemeentebrede Fonds aanvraagt?*

  Bijlagen:

  Bij voorkeur:
  Plan van aanpak
  Begroting

  Vink tot slot alstublieft onderstaande checkbox aan

   
  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.