Skip to main content
Nice to know

4e Dag van de economie

By 30 september 2015No Comments

Bodegraven-Reeuwijk
8 oktober 2015 bij Everts

Komt u ook? Aanmelden kan tot uiterlijk 6 oktober
Organiseren van economische dynamiek!

Nieuwe dynamiek
Het organiseren van dynamiek in de lokale en regionale economie staat centraal op de 4e Dag van de economie Bodegraven-Reeuwijk. De avond wordt georganiseerd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Platform Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk.

Er staat veel op stapel; de nieuwe ondernemerssamenwerking binnen het Platform Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk, nieuwe ideeën van de gemeente en uitleg over de regionale economische samenwerking tussen een groot aantal gemeenten in het Groene Hart.

Gastheren deze avond zijn Felix van Pelt, voorzitter van het Platform Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en burgemeester Christiaan van der Kamp. De bijeenkomst wordt in banen geleid door Heidi van Woudenberg, directievoorzitter van de Rabobank Rijn- en Veenstromen. Inleider is Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn en lid van de Economische programmaraad Zuidvleugel. Spies zal een schets geven over de versterking van de gemeentelijke economische samenwerking in het Groene Hart. Dit met voorbeelden van concrete projecten, die ondernemers in het gebied verder kunnen helpen.

Tijdens een interview wordt aan twee medebestuurders uit de regio een reactie gevraagd, Daphne Bergman, wethouder regionale economie van Gouda en Bob Duindam, wethouder economische zaken van Woerden. Duindam zal met name worden gevraagd naar de ervaringen met de Woerdense projectaanpak. Bergman wordt gevraagd naar het geheim voor succesvolle gemeentepromotie. Gouda is genomineerd als beste binnenstad.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als voorbeeld van creatief maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vlaggenmastenbedrijf Limeta uit Bodegraven belicht. Limeta is winnaar van “De sterkste schakel van de Rijnstreek”, prijs voor beste klantgerichtheid, service en flexibiliteit. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen is basis van het 45 jaar succesvol opererende bedrijf. Tot haar klanten mag zij grote bouwmarkten en restaurantketens rekenen. Directeur Jacqueline van der Weijden licht toe hoe haar bedrijf functioneert.

Uitreiking Duurzaamheidspluim
Wethouder Kees Oskam maakt bekend welk bedrijf de meest gewaardeerde duurzaamheidinspanningen in de gemeente heeft geleverd. Dit door uitreiking van de Duurzaamheidspluim 2015. De Duurzaamheidspluim is een waarderingsprijs voor het bedrijf dat zich bijzonder heeft onderscheiden met duurzame investeringen.

Nieuw elan
Felix van Pelt presenteert het nieuwe elan dat is ontstaan door de samenwerking van de ondernemersverenigingen in Bodegraven-Reeuwijk en initiatieven die daaruit zijn ontstaan. Deze initiatieven vormen mede de basis van het actieprogramma dat de gemeente samen met het georganiseerd bedrijfsleven opstelt en dat begin 2016 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Carrouselsessie
In een carrousel van zes workshops worden nieuwe initiatieven van bedrijfsleven en gemeente gepresenteerd. Dit met voorstellen om de aanpakken verder voort te zetten met belangstellende ondernemers. De workshops worden geleid door ondernemers, bestuurders en ambtenaren. De volgende workshops worden aangeboden:

Duurzame Economie
1. Monique van Doorn (MNtRX) en wethouder Kees Oskam.
Hier wordt de grondslag gelegd voor een gezamenlijke gemeentebrede aanpak van duurzame economische
ontwikkelingen in onze gemeente. Dit met voorstellen voor concrete aanpakken en projecten, zoals een voorstel voor onderzoek naar zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Bodegraven Reeuwijk werkt!
2. Barteld Dijkman (Ro-Ad arbodienstverlening) en wethouder Martien Kromwijk.
Hier staat de vraag centraal hoe bedrijven anticiperen op aankomende krapte op de arbeidsmarkt en of een gezamenlijk optreden behulpzaam kan zijn om tekorten aan te pakken.

Centrumontwikkeling
3. Ko van Dalen (Brood en Ko) en wethouder Dirk Jan Knol.
Gepresenteerd worden mogelijkheden voor een vitalisering van het centrum. Primeur is presentatie van de bevindingen van centrummanager Koert Vermeulen en contouren van een ruimtelijke aanpak door wethouder Knol.

Dorpspromotie
4. Burgemeester Christiaan van der Kamp en Jeroen Kon (beleidsadviseur).
Centraal staat de modulevorm voor de opbouw van de dorpspromotie en de mogelijkheden voor
ondernemerscreativiteit daarin.

Organisatie samenwerking
5. Felix van Pelt (OBR) en Sander van Alten (projectleider economie gemeente).
Ingegaan wordt op de nieuwe vorm van samenwerken van het georganiseerd bedrijfsleven en de ontwikkeling van het gemeentelijke Actieprogramma economie met inbreng van het bedrijfsleven. Samen is te verkennen welke nieuwe kansen deze samenwerking biedt en welke acties in het Actieprogramma economie zijn op te nemen.

Innovatie
6. Patric Brunn (Unica), Jacqueline van der Weijden (Limeta) en Wim Lexmond (Wagro).
Ingegaan wordt op vragen: Wat is innovatie? Hoe kunnen we elkaar op dit vlak inspireren en nieuwe zaken realiseren? Na een inleiding van Patric Brunn wordt ingegaan op de ervaringen van Limeta (patent en netwerkorganisatie) en Wagro (startups jonge bedrijven).

De workshops hebben het karakter van een eerste verkenning. Bij voldoende animo wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd om het onderwerp verder uit te diepen en in de vorm van een werkgroep te organiseren als onderdeel van het Platform ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. U kunt uw keuze voor de workshops tijdens de avond maken.

 

Adres & tijden

  • Bij Everts, Julianastraat 4 te Bodegraven
  • Aanvang 18.00 uur
  • Voor aangemelde deelnemers is er een diner met duurzame streekproducten
  • Aanvang inhoudelijk programma 19.00 uur
  • Afsluitende borrel, inclusief ‘meet and match’ 21.30 uur

Aanmelden tot uiterlijk 6 oktober
Aanmelden graag via een e-mail naar economie@bodegraven-reeuwijk.nl tot uiterlijk 6 oktober in verband met de catering.

 

img_icon_pdf   Download dit bericht als PDF
NB In tegenstelling tot de vermelding in deze PDF-versie is aanmelden nog mogelijk tot uiterlijk 6 oktober.

Leave a Reply