Welkom bij Ons Fonds, het ondernemersfonds van Bodegraven-Reeuwijk.

Het ondernemersfonds is er om het ondernemersklimaat in de gemeente te versterken.

Wanneer u via de OZB voor niet-woningen bijdraagt aan het fonds, dan heeft u recht om mee te denken, plannen te maken en een aanvraag voor financiering te doen. Daarvoor is het nodig dat u zich meldt als lid bij van een van de verenigingen, via info@ons-fonds.nl. Hier kunt u ook terecht voor uw verdere vragen. Heeft u als agrarische ondernemer, of sport- of culturele instelling, vragen over restitutie? Neem dan contact op via info@ons-fonds.nl. N.B. Naast Ons Fonds kent de ondernemerssamenwerking het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR). Hierin werken samen: de Raad voor Handel, Industrie & Dienstverlening (RvHID), de Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) en de Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV).

Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk

Samenwerking, gezamenlijke profilering, belangenbehartiging en promotie ondernemend Bodegraven-Reeuwijk