Nieuws en agenda

Medio 2019 heeft Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk zich aangesloten bij het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen (L.P.O.F.)

Inmiddels is de indeling van de trekkingsgebieden door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk volledig afgerond en zijn alle trekkingsgebieden opgericht/ingedeeld. Alle trekkingsgebieden hebben tevens een erkende vereniging opgericht waarin de eigenaren en huurders van niet-woningen in het betreffende gebied als leden zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk heeft in haar vergadering van 18 september 2019 besloten deze verenigingen exclusief te erkennen als verenigingen van de afzonderlijke trekkingsgebieden. Zij zijn dan ook exclusief bevoegd om aanvragen in te dienen voor de financiering van activiteiten van de trekkingsgebieden.