Het staat de ondernemers vrij om hun eigen samenwerkingsgebieden te kiezen. Een criterium kan zijn de logische samenhang in een werkgebied. Een criterium kan ook zijn een gezamenlijke ambitie. De stuurgroep gaat voorlopig uit van geografische gebieden. Maar waar sectorale indelingen aan de orde zijn, is dat ook een mogelijkheid. De gebiedsindeling ligt evenmin vast. Gebieden kunnen na verloop van tijd gaan samenwerken en fuseren, of juist weer uit elkaar gaan. De gebiedsindeling van een fonds moet de dynamiek van de lokale economie volgen. Aan die flexibiliteit is wel weer een grens: het moet werkbaar blijven, je moet iets kunnen organiseren.

Hieronder vindt u een eerste, voorlopige voorzet voor een gebiedsindeling met de bijbehorende trekkingsrechten (bedragen gebaseerd op gemeentelijke gegevens 2012, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).

uitroepteken NB. Onderstaand overzicht is historisch, voor de actuele indeling zie de pagina Verenigingen van de trekkingsgebieden
Trekkingsgebied Trekkingsrecht
1. Winkelcentrum Bodegraven Centrum 58.497,00
a. Centrum 53.428,73
b. Doortocht 5.069,00
2. Winkelcentrum Bodegraven Broekvelden 2.404,00
3. Bedrijventerrein Bodegraven Broekvelden- Groote Wetering 89.910,00
a. Broekvelden: 59.821,50
b. Groote Wetering: 30.088,50
4. Bedrijventerrein Bodegraven Rijnhoek 14.735,50
5. Winkelcentrum Reeuwijk Mierenakker 2.713,00
6. Bedrijventerrein Reeuwijk Zoutman 32.690,28
7. Bedrijventerrein Reeuwijkse Poort 20.258,00
8. Winkelcentrum Reeuwijk Bruggehoofd 4.992,50
9. Driebruggen/Hogebrug 3.482,00
10. Reeuwijk-dorp 4.115,77
11. Waarder 1.565,50
12. Nieuwerbrug 2.607,00
13. Buitengebied 38.818,50
14. Buitengebied-Agrarisch 50.450,99
Sectoren
Sport 8.132,00
Onderwijs 11.478,50
Water 9.547,00
Recreatie en Toerisme (jachthavens en ‘versnipperd’ horeca) 9.547,00
Gemeente (verspreid over bovenstaande bedragen)     €    19.667,50
Eindtotaal (excl. gemeente) 365.945,27

Enkele bestedingssuggesties per gebied

Het is aan de gebieden zelf om te bepalen wat ze met hun geld gaan doen. Maar bij een eerste verkenning van de wensen en behoeftes van ondernemend Bodegraven-Reeuwijk kwam binnen de stuurgroep al een flinke serie suggesties op. De suggesties kunnen behulpzaam zijn in de opinievorming per gebied.

WC Bodegraven Centrum Beveiligingssysteem, extra strooien, onderhoud straatmeubilair, verwijderen zwerfafval, collectieve promotie-actviteiten: intocht Sint, kerst- en paasactiviteiten, ijsbaan, winkelcentrummanagement, kennis en kunde bijeenkomsten (bijvoorbeeld over internetmarketing).
WC Bodegraven Broekvelden Digitaal winkelplein, beveiligingssysteem, extra strooien, onderhoud straatmeubilair, verwijderen zwerfafval, collectieve promotie-actviteiten: intocht Sint, paasactiviteiten, ijsbaan.
BT Bodegraven Rijnhoek Vermindering contributie, verbetering openbaar vervoer (shuttlebus), lobby, digitaal zakenplein.
BT Bodegraven Broekvelden Shuttlebus, beveiligingsysteem, (digitale) bewegwijziging, parkeren en fietsenstalling (bij parkeergarage), sluitend maken van het glasvezelnet.
BT Reeuwijk Zoutman Glasvezel, beveiligingssysteem, KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen, adopteren rotonde.
OnsFonds Trekkingsgebieden

Klik op de kaart voor een grote weergave