Commissie

Han Koevoets

Han Koevoets

Voorzitter

Jackie van der Vlis

Jackie van der Vlis

Lid

Sanne Wouters

Sanne Wouters

Lid

Binnen Ons Fonds is een sectorfonds Sport&Cultuur opgenomen. De commissie Fons Sport&Cultuur behandelt bestedingsaanvragen van sportverenigingen en culturele instellingen. In een kadernota is de doelstelling beschreven.

fondssportencultuur@ons-fonds.nl

Projecten

Beschikbare documenten

De volgende documenten en verslagen zijn beschikbaar als downloads:

img_icon_pdf01-08-2022 Kadernota commissie Fonds Sport&Cultuur