Voor de sectoren ‘Agrarisch’ en ‘Sport’ is er een retributieregeling ontworpen voor dat deel van de aanslag dat u bijdraagt aan Ons Fonds. Indien u behoort tot deze sector, heeft u recht op retributie.
 

U kunt de aanvraag indienen via de aan u toegezonden brief. In deze brief vindt u de link naar het retributieformulier waar u uw aanvraag kunt indienen.
 

Indien u geen brief heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.