In geen gemeente in Nederland wordt zoveel kaas opgeslagen en verhandeld als in Bodegraven-Reeuwijk. Koeling van de benodigde ruimte kost veel energie. Daarom is de gemeente samen met de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RHID) gestart met een energiebesparingstraject. De RHID wil de ervaring uit dit project later ook benutten ten behoeve van andere sectoren. De uitvoering van het project is neergelegd bij de Milieudienst Midden-Holland en zal eind 2012 zijn afgerond.

Een bedrijf krijgt professionele ondersteuning en advies bij het doorlopen van het traject basisscan – aanvullende scan – plan van aanpak – keurmerk. Door deze projectmatige aanpak is subsidie beschikbaar om een plus te halen bovenop de wettelijke verplichtingen. Energiebesparing in dit soort grote bedrijven (met een energiegebruik van > 50.000 kWh) loont, zowel wat betreft het milieu als vermindering van de bedrijfskosten.

De energiescan van de koelinstallaties bepaalt welke energiebesparende maatregelen het bedrijf binnen 5 jaar terugverdient. Een aanvullende scan door DWA laat maatregelen zien met een langere terugverdientijd. Nadat zij een opleiding hebben gekregen van het Bodegraafse energieadviesbureau DWA, voeren de toezichthouders van de Milieudienst deze scans uit. Daarna moeten de bedrijven zelf aan de slag.

Door binnen het project de resultaten van de basisscans met elkaar te delen kunnen bedrijven wellicht samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van warmteoverslag.

Bron