MILJOENENONTBIJT 2017

VANMichiel Bunnik, voorzitter VNO-NCW RijnGouwe
DATUM20 september 2017
TIJD06:30 – 10:00
LOCATIEGoudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE GOUDA
PROGRAMMA    Klik hier

Graag nodigt VNO-NCW RijnGouwe u uit voor het jaarlijks Miljoenenontbijt. Een bijzonder jaar, niet alleen omdat nog onduidelijk is of er een nieuw kabinet gevormd is wanneer de Miljoennota zal worden gepresenteerd. Ook bijzonder omdat Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW aanwezig is in de regio waar het allemaal begon. Het concept Miljoenenontbijt is hier voor het eerst georganiseerd.

Op 20 september bent u welkom in De Goudse Schouwburg. Dit jaar focust het ontbijt zich op het thema Invest-NL.

Het kabinet heeft dit voorjaar besloten om een nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling, genaamd Invest-NL, op te richten. Dit is een belangrijke voorwaarden voor het plan NL Next Level. NL Next Level, initiatief van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, is in het leven geroepen om onze economie naar een volgend niveau te brengen.

Tijdens het Miljoenenontbijt willen we met u, de ondernemers uit de regio, reflecteren op de economie. Hoe met elkaar te investeren in ons ondernemersklimaat. Welke projecten op korte en lange termijn van belang zijn. En wat u als ondernemer nodig heeft.

Wat vraagt de economie. Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling Rabobank, zal een uiteenzetting geven op de nota. Waarna Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, de vertaling maakt naar de noodzakelijke investeringen vanuit ondernemerschap.

Graag tot 20 september.

AANMELDEN     AFMELDEN

De sponsoren Rabobank Gouwestreek, Van Riessen Advocaten Mediators en Visser & Visser maken samen het Miljoenenontbijt mogelijk.