Met een groen hart

logo groen hart kleur

Maandag 24 augustus 2015 is de werkgroep Duurzaam ondernemen bijeen geweest en is het startdocument  besproken. In september en begin oktober wordt dit plan met andere betrokkenen gedeeld en worden de eerste ideeën gepresenteerd. Ook wordt er dan een kick off voorbereid.  Het werkplan heeft de naam ‘Met een groen hart’ en zet in op het verduurzamen van bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen en sociale aspecten zoals wonen, werken en zorgen. Een eerste project dat nu aandacht krijgt is ‘Dak onder de zon’, een project dat er voor gaat om een substantieel deel van de bedrijfsgebouwen in de gemeente uit te rusten voor zonne energie. Eind augustus komt de werkgroep voor de tweede keer bijeen. Interesseert het onderwerp u? Wilt u ook gaan voor duurzaam werken in de gemeente Bodegraven reeuwijk?  Of heeft u relevante ervaringen die de doelstellingen van de werkgroep kunnen helpen? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep en we bespreken wat uw rol kan zijn.

Vertegenwoordiging

Monique van Doorn (voorzitter)
Esther van der Bor (lid, tevens voorzitter werkgroep Fair Trade)
Marguerite Steenwijk (lid)
Frank van Leeuwen (lid)
Nelis Visscher (lid, tevens voorzitter van de werkgroep Dak onder de zon)
Sander van Alten (adviseur namens de gemeente)
Paul Rouing (adviseur namens de gemeente)


Contact: duurzaamheid@ons-fonds.nl