Aanvragen bij Bestedingscommissie

Persbericht juli 2017

Om recht te doen aan het algemeen belang kan iedere inwoner van Bodegraven-Reeuwijk een aanvraag om subsidie indienen bij Ons Fonds. Een speciaal ingestelde Bestedingscommissie beoordeelt die aanvragen en neemt op grond van de vastgestelde criteria een beslissing of die wordt ingediend. De criteria liggen vast in het reglement dat digitaal is te raadplegen op de website van Ons Fonds.

Aanvragers dienen gebruik te maken van het formulier dat via deze website kan worden gedownload. In beginsel moeten aanvragen voor het lopende jaar voor 15 februari te worden ingediend, voor 2017 kan dit echter tot eind augustus. De Bestedingscommissie komt jaarlijks ten minste vier keer bij elkaar.

De Bestedingscommissie wordt gevormd door:

Frank Somers (vz)
Hans van Dijk
Leendert Spijker
Henri Stolwijk
Sander van Alten
Schelto de Waard

De Bestedingscommissie legt jaarlijks in een jaarverslag verantwoording af over de genomen beslissingen. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Ons Fonds. Aanvragen kunnen worden ingediend via Bestedingscommissie@ons-fonds.nl.